Междуведомствена комисия, сформирана със заповед на областния управител на Кюстендил, извърши теренен обход и оглед на Път III – 107 „Рила – Рилски манастир“, част от Републиканската пътна мрежа. В състава на Комисията бяха включени представители на: ОА – Кюстендил, РУ – Рила, РСПБЗН – Рила, ОПУ – Кюстендил, Община Рила и представител на Рилската света обител.

На 21.10.2022 г., след извършената проверка, Междуведомствената комисия констатира проблеми при експлоатацията на пътя, за които се споделя в поредица от писма на Адрианополския епископ Евлогий – Игумен на Рилската света обител /писмата са от 17.08., 16.09. и 30.09.2022 г./. Сред констатираните проблеми са: компрометирани и частично закрити от растителност пътни знаци; участък със струпани зад мантинелата скални късове при изградения и недовършен полутунел; участъци от пътен окоп, запълнени със земна маса; в извън пътното платно има частични наноси във водосток, паднало върху пътния окоп дърво и др.

Институциите, имащи отношение към констатираните от Комисията нередности, предоставиха своите писмени становища, които бяха обсъдени и с Председателя на УС на АПИ.

Съгласно критериите на АПИ за технико-експлоатационното състояние на пътя, същият е оценен с качество „много добър“, като в периода 2017 – 2022 г. са вложени 20 585 975 лв. за рехабилитация, укрепване и обезопасяване. За периода май – юли 2022 г. са извършени дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътя на стойност 55 692 лв. – механизиран земен и скален изкоп; превоз на земни и скални маси; почистване на свлачища, срутища и паднали камъни, изсичане на храсти и млада гора, косене на тревни площи, превоз на битови и др. отпадъци. В момента приключва процедурата, обявена от АПИ, за избор на фирма за поддържане на пътищата в Кюстендилска област. Изграждането на полутунела е извършвано чрез инхаус поръчка, строителството на обекта е недовършено и е въведена временна организация на движението. След узаконяването на този тип обекти чрез предложената промяна на ЗУТ, при възобновяването на строителните дейности на обекта е предвидено полагане на плътен асфалтобетон. Сезирани са представители на строителния надзор и фирмата-изпълнител, за да бъдат премахнати натрупаните зад мантинелата скални късове. Ще бъде отстранена растителността, закриваща пътните знаци и ремонтирани компрометираните такива. Свлечени скални маси са извън пътното платно и на този етап не оказват въздействие върху безопасността на движението, но ОПУ – Кюстендил подготвя тяхното отстраняване до края на месец ноември. 

На проведена среща между областния управител инж. Александър Пандурски и председателя на АПИ Иво Иванов е уточнена общата позиция за оказване необходимата финансова и логистична подкрепа за преодоляване на възникналите проблеми, свързани с поддържането на пътя.

От извършения анализ в РУ – Рила на констатираните ПТП за последните три години е установено, че няма регистрирани такива, възникнали в следствие на лошо, некачествено или ненавременно поддържане на пътя. 

От РСПБЗН – Рила посочват, че съгласно действащите нормативни актове не са констатирани нарушения и по пътя може да се придвижва безпрепятствено пожарна и друга спасителна техника за извършване на пожарогасителни и спасителни дейности.