Окръжен съд – Кюстендил благодари на съдебни заседатели от общините Кюстендил и Невестино, които приключиха своя мандат и изпълниха отговорно гражданския си дълг. На церемония в голямата заседателна зала на съда, административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова връчи на съдебните заседатели Благодарствено писмо, Конституцията на Република България и специално изработена чаша, украсена с картини от ученическия конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта“ 2021 г.

„Като съдебен заседател, Вие сте представител на обществото в съдебния процес, носител на обществен мандат. Длъжността „съдебен заседател“ не е професия, а изява на граждански дълг. Благодарим Ви за отстояването на правотата и справедливостта, за безпристрастността и професионализма, които влагахте при изпълнение на Вашите задължения и се ръководехте от своята съвет, обективно, независимо и отговорно. Желаем Ви здраве и успехи във всички бъдещи начинания!“, се казва в Благодарственото писмо до съдебните заседатели, мандат 2017 – 2021 година.

Административният  ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова се обърна към съдебните заседатели, с думите:

„Уважаеми съдебни заседатели, на Вас държавата делегира част от своите правомощия в съдебната власт, като гаранция за утвърждаване независимостта и безпристрастността на съдебните състави при разглеждане на наказателни дела. От името на Окръжен съд – Кюстендил, благодаря Ви, че бяхте отговорни и се отнасяхте сериозно и професионално към изпълнение на вашите задължения. Надявам се, че участието Ви в наказателния процес е променило и вашето разбиране за значението и характера на съдебната система“.

Отзовалите се на днешната покана съдебни заседатели също благодариха за оказаното им внимание, за жеста на уважение към тях и работата им от страна на Окръжен съд – Кюстендил, в лицето на председателя, съдия Пенка Братанова.