Местния обществен посредник за Община Кюстендил Васил Иванов препоръча на всички държавни институции и частни работадатели да спазят решението на Общински съвет Кюстендил като обяват 21 Март за неработен ден. Според него така всички хора ще могат да усетят празничната атмосфера, а всички които полат труд в празничния ден ще трябва да получат допълнително възнаграждение.

"Всичко което зависеше от мен съм го направил. Още през Февруари месец уведомих Областния управител уведомих и Националния Омбудсман. Като разбрах за настроенията на работодателите, че не желаят да изпълнят решението на Общински съвет Кюстендил уведомих и двата големи синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа". Миналата седмица уведомих и трите най-големи работодателски организации. Очаквам въпреки, че до момента няма никаква реакция все пак някой да почива в празничния ден." обясни Васил Иванов - местен обществен посредник в Община Кюстендил.

Кмета на всяка община може да определи за неработни до 3 дни за една година. Това става с решение на общинските съвети и съгласието на областния управител.

"Никой не може да задължи никого дали ще работи или почива в празничния ден, заради това аз ще пускам сигнали до Инспекция по труда, съветвам и гражданите също да пускат сигнали, за да може след съответната проверка Инспекция по труда да санкционира работодателите и те да заплатят за положения труд в празничният ден." допълни Васил Иванов.

Обласният управител Виктор Янев очаква от ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт в община Кюстендил да обяват 21 Март - празника на град Кюстендил за неработен ден и неприсъствен ден. Той е изпратил писма до всички териториални звена на изпълнителната власт като е приложил и становище на Министерството на труда и социалната политика.

Девойка Кюстендилска Пролет 2016 г. - фотограф: Студио Видеограф