Районен съд – Кюстендил определи наказание „лишаване от свобода“ за общ срок от 4 години, по отношение на 48- годишен кюстендилец, като групира наказанията му по 4 дела, за престъпления против кредиторите и за измама. Съдът одобри споразумение постигнато между Районна прокуратура и защитата на подсъдимия – С. А., който се призна за виновен в това, че в периода от 18.05.2017 г. до 16.06.2017 г., като управител и представляващ търговско дружество от гр. Кюстендил, след като дружеството е спряло плащанията към „Д….“ ООД – Кюстендил, в 30- дневен срок от спиране на плащанията, а именно 16.06.2017 г., не е поискал от Окръжен съд – Кюстендил да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл. 227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. За това престъпление, съдът одобри наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при първоначален „общ“ режим.

Районен съд констатира, че престъпленията извършени от подсъдимия по настоящето дело и по други две дела от 2018 г. на РС – Кюстендил, и по едно дело за измама в РС – Монтана от 2017 г., са извършени в условията на реална съвкупност и следва да бъде определено едно общо наказание, а именно най- тежкото, наложено от РС – Монтана: „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца. Съдът увеличава размера на това наказание с 6 месеца.

Съдът приспада от така определеното и увеличено едно най- тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок 4 години, времето през което подсъдимия е търпял наказание „лишаване от свобода“, по което и да е от делата включени в съвкупността. С. А. търпи наказанията си от 25.06.2021 г. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.