Окръжен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Йоланда Цекова допусна разпит на свидетели по делегация, по дело за документна измама. Това са свидетели от отдалечени населени места, трудно подвижни, в напреднала възраст, част от тях и с представени медицински документи по делото. Разпитите ще бъдат извършени от районни съдилища в цялата страна. Съдът даде срок на защитата до 01.09.2022 г. да представи въпросите си към свидетелите. 

В днешното съдебно заседание, съдът разпита един свидетел – нотариус от Ботевград. По списък, свидетелите са над 150.

Окръжен съд – Кюстендил насрочи следващи заседания по делото на 12, 16, 21 и 26 септември, за които дати ще бъдат призовани свидетели от списъка, извън тези, които ще бъдат разпитани по делегация. 

Подсъдими по делото са 4-ма души, срещу трима от тях са повдигнати обвинения за измама в големи размери / чл. 212, ал.4 /, а на един - обвинение за документна измама в особено големи размери / чл. 212, ал.5 /, за което законът предвижда „лишаване от свобода“ за срок от 10- 20 години. Обвинението е, че в периода от февруари до юни 2006 година, чрез използване на неистински официални и частни документи, в офис на финансова къща, с клон в град Кюстендил са получили без правно основание парични суми в общ размер на над 351 хил. лв. В обвинителния акт се посочва, че чрез използване на неистински пълномощни от пострадалите лица, имащи право на обезщетения от процеса на приватизация, подсъдимите са получили без правно основание чуждо движимо имущество – посочените парични суми. Списъкът на пострадалите включва 199 лица.