Окръжен съд – Кюстендил наложи наказание „пробация“ за срок от 7 месеца, по отношение на 41 - годишен жител на Община Гоце Делчев, който се призна за виновен в избягване установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за ДДС в особено големи размери, в размер на 16 433, 33 лв. До приключване на съдебното следствие, необявеното и неплатеното данъчно задължение е внесено в бюджета, заедно с лихвите, които са в размер на 6 195, 19 лв. Обвиняемият Н. А. / реабилитиран / е действал като пълномощник на собственика на АПК в село в Община Кюстендил. Съставил и използвал документи с невярно съдържание, потвърдил е неистина в подадени пред ТД на НАП – гр. София, офис Кюстендил декларации, които се изискват по ЗДДС, приспаднал е неследващ се данъчен кредит.

Съдът одобри споразумението постигнато между Окръжна прокуратура – Кюстендил и защитата му. Той ще изтърпи наказание „пробация“, със следните пробационни мерки – задължителна регистрация по местоживеене с периодичност 2 пъти седмично за срок от 7 месеца, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител, с продължителност 7 месеца.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.