Призивът на пожарникарите е насочен както към всички граждани и най-вече към ползвателите и преминаващите през земеделските земи

Повишаване на температурите и слънчевото време през последните дни е предпоставка за възникване на пожари и усложняване на пожарната обстановка. РДПБЗН – Кюстендил съобщава, че от началото на годината броят на пожарите в сухи треви се запазва в сравнение за същия период за предходната година – 59 пожара в сухи треви, при 61 - за 2021 г. 

Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Броят на пожарите в отпадъци е увеличен почти двойно в сравнение с 2021 г. – 45 за 22 г. срещу 24 за 2021 г. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици за горския и полски фонд.

РДПБЗН – Кюстендил, отново напомня, че за недопускане възникването на пожари е задължително спазването на следните правила:

  • абсолютно ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
  • не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

При забелязан пожар, съобщете незабавно на тел.112.