Правителството промени Решение №61 от 21 януари 2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20:00 часа на 10 октомври 2021 година. Срокът за обхода на преброителите се удължава с една седмица.

Промяната на срока на преброителите се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателство.

В малките общини на област Кюстендил голяма част от преброителите са обходили жилищните единици в участъците си, остават да се приключат посещенията в големите градове на областта.

На 30 септември приключи електронното преброяване. Към 1 октомври 25.6% от населението на област Кюстендил е самопреброено електронно с код, или това са 29 803 лица, разпределени в повече от 13 хил. домакинства. Най-голям процент електронно преброени лица от населението на областта е регистриран в общините Кюстендил (29.4%) и Дупница (28.5%). Спрямо останалите области в страната област Кюстендил се нарежда на 15-то място по електронно преброено население в периода от 7-ми до 30 септември 2021 година.

В страната преброителите използват различни практики за събиране на кодовете от хората, които са се преброили електронно. Освен сините „закачалки“, те залепват съобщения във входовете със своя телефон или имейл. Независимо как преброителят е оставил контактната информация, можете да се свържете с него и да предадете кода. Ако по някаква причина ви е невъзможно, не се безпокойте - няма да бъдете глобени, а преброяването ви е завършено и валидно.

Кодът от е-преброяването е от 15 цифри и съдържа служебна кодирана информация – за общината, контролния и преброителния участък, в който се намира домакинството. В него няма никаква лична информация, която може да бъде използвана от друг човек. Затова и хората не бива да се притесняват, че би могло да има злоупотреби с него.

В област Кюстендил са проверени няколко сигнала, подадени от граждани за преброители, които са се представили за такива, но не са показали служебна карта. Няма установени случай на фалшиви преброители.

В статистическия офис в гр. Кюстендил се оказва съдействие за преброяване на всеки гражданин, който не е намерен или посетен на своя адрес. Можете да се обърнете за помощ и към преброителните комисии по общини. Има случай на забавяне на посещения, поради смяна на преброител в определени преброителни участъци. Основните причини за това са: здравословни проблеми на лицата или откази. Същите се заменят с резервни преброители или свободният участък се предоставя за допълнителна работа на друг назначен преброител в населеното място.