Главен инспектор Райчо Омерски е назначен на длъжността началник на РУ Кюстендил

Той е роден през 1972 г. в Кюстендил и е завършил висше образование в Академия на МВР. В системата на МВР работи от 1991 г, като е преминал през всички нива на кариерното развитие. От 2007 г. заема различни ръководни позиции в структурата на ОДМВР – Кюстендил.

Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Р. Омерски е назначен на длъжността началник на РУ Кюстендил.