„Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ е съвместен проект на министерствата на вътрешните работи на Република България и Република Северна Македония, той е част от Комуникационната стратегия на ЕС за 2019 г.

Днес старши комисар Румен Ганев – директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР и колегата му от МВР на Република Северна Македония Деян Андонов, доброволци от 4 университета - Академията на МВР, Югозападния университет – Благоевград, Русенския университет „А.Кънчев“ и от Държавния университет – Скопие, като партньори по проекта „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“ проведоха анкета сред преминаващи през ГКПП – Гюешево. Доброволци и представители на синдикатите в МВР връчваха на преминаващите информационни и рекламни материали, свързани с темата.

Партньорството между Република България, Република Северна Македония, Република Гърция, Република Сърбия и Република Румъния по антикорупционния проект цели пресичане на корупционно поведени , информиране на гражданите за техните права, начини за реакция и повишаване на доверието у гражданите към дейността на държавните структури.

Проектът стартира през месец юни и е подкрепен и от синдикатите в МВР. Старши комисар Румен Ганев сподели , че от анализа на събраните данни е направен изводът, че за пресичането на корупционни прояви добър ефект ще има , ако се изработи мобилно приложение. Чрез което може да се сигнализира бързо при евентуални прояви на корупция. Приложението ще бъде изработено в партньорство с Русенския университет и в най-скоро време ще бъде факт.

Ганев подчерта, че превантивната програма ще бъде насочена и към младите хора, а Кюстендил ще бъде домакин на обучението им . Тук ще дойдат и младежи от Северна Македония, които ще запознаят гражданите на Кюстендил с това какви права имат в Северна Македония, както и обратно. С тези мерки за превенция ще се минимизират проявите на корупция.

Румен Ганев и Деян Андонов се срещнаха и с ръководството на Община Кюстендил, след срещата ст. комисар Ганев благодари на Община Кюстендил за партньорството и изрази убеденост, че Кюстендил има визия за превенция и съпричастност към добрите практики.