Регионална здравна инспекция Кюстендил набира отговорни и мотивирани лица за административно подпомагане дейността на служителите, осъществяващи граничен здравен контрол на ГКПП за периода на летния туристически сезон на 2021 г.

Кратко описание на дейността:

Подпомагане дейността на органите на граничния здравен контрол на ГКПП, за обезпечаване непрекъснат денонощен режим на работа и изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването, по отношение прилагане на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19, вкл. вписване на данни, подпомагане дейността по издаване на предписания за карантиниране и др.

С желаещите одобрени кандидати след проведено интервю, ще бъде сключен договор за извършване на услуга, със срок до 30.09.2021 г.


Необходими документи:

  • Заявление свободен текст;
  • Автобиография;
  • Медицинско свидетелство за работа;
  • Диплома за завършено средно образование.

Срок за подаване на документи – до 13.07.2021 г. вкл.

Място за подаване на документи: административната сграда на РЗИ-Кюстендил с адрес гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, ул. „Тинтява“

Телефони за допълнителна информация :078558213 и 078558214