Хабитат България съвместно с НЧ ,,Васил Левски 1965" изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи.

През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща:

  • предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи;
  • повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения;
  • осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки проектни инициативи;
  • подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра.

В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на „ФОНДАЦИИ ВЕЛУКС“ в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и със съдействието на 8 местни неправителствени организации.

Една от организациите при изпълнение на инициативата бе НЧ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965“.

През тези 6 години по гореописаната програма НЧ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965“ успя да:

  • Предостави 214 заема на семейства отглеждащи деца с ниски доходи
  • Подпомогне 221 семейства и 548 деца
  • Организира 7 обучения с над 170 участника

През програмата Читалището имаше възможност да реализира и малки инициативи свързани с образование на деца и ученици в предучилищно и училищно образование.

"За нас най – важния резултат, който постигнахме е, че успяхме да помогнем на над 50 деца в предучилищна и училищна възраст да имат достъп до образование, да ги върнем в образователната система и да се задържат в училище." заяви председателя на НЧ "Васил Левски" Петър Игов.