На две места реката вече е на разстояние около 15 метра от главния път Кюстендил - София.

Общински съветници са изпратили сигнал за проблема до областният управител, Напоителни системи ,Басейнова дирекция и Областно пътно управление.


"Моята цел е да се активизират институциите да поискат пари от държавата, виждате, че когато се наложи държавата има пари и това мероприятие да бъде направено сега за по- малко пари, отколкото след две- три години, когато стигне пътното платно и го подкопае. Това изместване и образуването на тези меандри си зависят от самото течение на реката, силата на течението, но освен това факторите, които подпомагат са тук наши съграждани добиват незаконно инертен материал“. заяви общинският съветник инж. Огнян Атанасов.


„Единственото, което на този етап може своевременно да се направи, е да се вкара инженерна техника- верижен багер в реката, когато още малко се оттече водата и да се прибутват съответно в ляво и дясно земните маси, за да може да се вкара в старото си корито.“ разясни Ивайло Чалъков - експерт по Бедствия и аварии към община Кюстендил.

От Община Кюстендил ще предприемат неотложни възстановителни дейности, след като метрологичните условия позволят. Преди години Областна администрация Кюстендил е кандидатствала с проект за почистването на този участък от реката, но той не е бил одобрен.

Река Банщица застрашава пътя Кюстендил - София