Река Банщица в района между пътния възел при КАТ и с. Ябълково излиза от коритото си и образува т.н. меандри, което застарашава пътя свързващ Кюстендил със София. Сред причините за измественето на реката са замърсяването, изсичането на дърветата, ерозия на почвата и др. В момента река Банщица доближава главния път на около 20 метра. В района има и електрически стълбове за високо напрежение, който също са в непосредственна близост.

"Проблема съществува от доста време. От 2005 година насам реката се е приближила с около 20 метра към пътя. Реката непрекъснато се приближава. По поречието могат да се видят скоро паднали чимове с трева от брега. 20 метра за 13 години е много нещо. От Януари месец до сега реката се е изместила с още поне 1 метър. Замърсяването в района е част от причините за проблема. Изхвърля се боклук в реката. Брега е осеян със строителни отпадъци. Не е нормално - все пак това е река, а не сметище." обяснява Любомир Стойков.

Средства за 9 критични места по поречието на реки в Кюстендилска област са включени в проект по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия изготвен от Областна администрация Кюстендил. Общата стойност на проекта е 390 000 евро. Проблемния участък на река Банщица е включен в проекта.

"От няколко години искам средства от Министерски съвет, заложено е и в бюджета на Областна администрация, но за съжаление такави средства не се отпускат. Това място е заложено в прокет по който работим. Крайният срок за кандидатстване изтича в края на Април. Очаквам прокта да бъде одобрен и класиран, за да може проблемните участъци да бъдат прочистени и корегирана за да има нормална проходимост на реките, тъй като найстина нещата излизат извън контрол." обясни областния управител Виктор Янев.

река Бистрица в района на с. Ябълково