За периода от 01.10. до 02.12.2020 г. са възникнали общо 26 произшествия.

И през този отоплителен сезон броят на пожарите тенденциозно се запазва, като най-честите причини за пожарите се очертават късо съединение – 10, неправилно ползване на отоплителни уреди – 1, техническа неизправност – 3, и самозапалване -1 пожгар в комините на жилищните сгради.

За периода за съжаление има 1 загинал на 86 годишна възраст и 1 пострадал на 79 г. възраст в резултат на пожар.

 

ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

 • Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
 • При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
 • Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
 • Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

 • Недопускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
 • Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см. и 25см. встрани, с борд 1см.
 • Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
 • Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.
 • Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
 • Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.
 • Почиствайте комините и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната ви собственост, но живота и здравето на близките хора до вас.