Достъпът в Съдебната палата в гр. Кюстендил, считано от днес - 22.10.2020 г., ще става след преминаване покрай термосензор за измерване на телесната температура, монтиран на централния вход на сградата. В случаи на отчитане на телесна температура над 37,2 градуса, лицата няма да бъдат допускани, като ще им се указват причините за това, се казва в Заповед, подписана от административните ръководители на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова и на Районен съд – Кюстендил, съдия Мая Миленкова.

Когато лицата с телесна температура над 37,2 градуса са страни по дела, въпросът за присъствието им в съдебно заседание се решава от съдебния състав. При допускането им с разрешение на съдебния състав, ще се спазват в максимална степен всички противоепидемичните мерки.

снимка: Кюстендил Инфо - новини

Контролът върху пропусквателния режим на сградата се осъществява от ОЗ „Охрана“ - Кюстендил.

Движението по I- ви и II- ри етаж на Съдебната палата, за всички лица (външни и работещи в нея) ще се осъществява задължително с поставени предпазни средства за лице и при спазване на дистанция.

Своето действие запазват всички заповеди на административните ръководители, касаещи мерките за дезинфекция, за безопасност на гражданите и организация на провежданите заседания, в условията на извънредна епидемична обстановка в страната.