26 горски служители от териториални поделения на Югозападното държавно предприятие преминаха двудневен курс на обучение за защита и реакция при горски пожари, природни бедствия, наводнения, промишлени и битови аварии.

Обучението се организира съвместно с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и е продължение на партньорските отношения и координирани действия между горските служители и огнеборците при овладяване на горски пожари. Квалифицирани лектори от ГД „ПБЗН” запознаха участниците с добри практики в страните от ЕС и с разработване на учебни планове и програми за противопожарна дейност и подготовка за реакция при бедствия и наводнения. Практическата част на обучението включваше симулиране на спасителни акции при наводнения, както и ситуации при гасене на горски пожари.

снимка: ЮЗДП

Сравнително по-спокойна е засега пожарната обстановка на територията на ЮЗДП в сравнение със същия период на миналата година. Близо 3 пъти по-малко – 61, са възникналите пожари от началото на годината до момента. Основната причина продължава да е човешко нехайство и небрежно боравене с огън. Засегнати са общо 2123 дка горски площи, от които 2073 дка низово. За сравнение при възникналите миналата година 168 пожара са засегнати 6366 дка, от които 121 дка върхов пожар.