По повод предстоящо откриване на ловния сезон на груповия лов на дива свиня и местен дребен дивеч на 03.10.2020 година в сградата РДГ-Кюстендил се проведе работна среща със специалистите по ловно стопанство към ловните сдружения и дивечовъдни участъци на територията на дирекцията.

По време на съвещанието бяха коментирани отчетни документи и разрешителни за групов лов, спазване на месечни графици за групово ловуване, план за ползване на местен дребен дивеч. Дискутирани бяха и мерките за спазване за безопасност по време на ловен излет, съгласно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Директорът на РДГ Кюстендил инж. Здравчо Тодоров апелира присъстващите за спазване на мерките за биосигурност по отношение предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете и че е необходимо навременно изпращане на данните за мониторинга на дивата свиня. Предвид стартирането на ловния сезон в сложна епидемична обстановка в страната, ловните излети трябва да се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки, разписани в заповедите на министъра на здравеопазването, посочи инж. Тодоров.

Подобни работни срещи се провеждат ежегодно и целят специалистите по ловно стопанство да бъдат запознати с указания и нормативни изисквания за добра организация и превантивни дейности за недопускане на инциденти по време на ловния сезон.