Съдебен състав на Районен съд Кюстендил под председателството на Светослав Петров оправда фермерът Петър Пищалов по всички отправени към него обвинения.

Съдебното следствие по казуса с намерените мъртви коне в Осогово продължи повече от една година. Според адвокат Вася Пешева решението на съда е обективно и е в полза на Петър Пищалов.

“Работата ми е да гледам животните, на адвокатът да движи процесите в делото! Тя се справи с него по-най добрия начин“, смята Петър Пищалов.

Фермера Петър Пищалов беше обвинен за нехуманно отношение към животните, негови коне бяха открити мъртви в Осоговската планина през Март 2018 година.

Решението на Районен съд Кюстендил може да бъде обжалвано в 15 дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.