700 хил. лв. са отпуснати за изграждане на ВиК мрежата в кюстендилските села Катрище, Николичевци и Гюешево.

Предстои ремонт на ВиК инфраструктурата в тези населени места.

Това обяви по време на приемна в Кюстендил народният представител от ГЕРБ Кирил Калфин. По време на приемния ден на вниманието на депутата бяха поставени различни казуси и проблеми от жители на общината и съседните населени места.

Народният представител от ГЕРБ се ангажира да търси начин за финансиране за довършване на ремонтните дейности на храма „Успение на Св. Богородица“ в село Нови чифлик. Калфин бе потърсен за съдействие от кметицата на селото, която го запозна с дейностите до момента. Необходими са около 20 000 лв. за довършване на строително-монтажните работи по черквата. Нови чифлик досега не е имало православен храм, а „Успение на Св. Богородица“ се строи вече около 10 г. с дарения и собствени средства от жителите на селото. „С каквото мога ще съдействам. Трябва да има свято място, където хората да отидат да се помолят, да запалят свещ, да отбележат празниците“, каза народният представител.

По време на приемния ден граждани се поинтересуваха дали ще продължи санирането на многофамилни жилищни сгради в Кюстендил. Досега проектите се реализираха успешно в града, допринасяйки за повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на жилищните сгради. Народният представител изрази надежда, че инвестициите в такива проекти ще продължат, защото хората ги одобряват и ползите от тях са видими.

Въпроси относно ТЕЛК решение, увеличаване на вдовишка пенсия и имотен казус също бяха сред поставените проблеми по време на регулярната приемна на депутата Кирил Калфин.