На 24 Януари 2020 г. в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил бе открита фото-документална изложба по повод 168-годишнината от рождението на Ефрем Каранов. Изложбата е подредена във фоайето на читалището. Тя представя част от живота и делото на просветния деятел, фолклорист и етнограф.

Дейността на Ефрем Каранов е свързана и с активно участие в културния живот на Кюстендил.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Ефрем Каранов оставя неголямо по обем, но интересно по съдържание и разнообразно по тематика творческо наследство – записани народни песни, изследвания в областта на фолклористиката и етнографията. Особено ценни са изследванията му върху дейността на читалище „Братство”, автор е на трудовете: „Няколко думи за Кадин мост”, „Богдан юнак, герой от Сръбско-българската война”, „Румена войвода”, „Очерк из Осоговските планини”, „История на Сърбия” и др.