Към 12 Декември 2019 год. няма нови случаи на болестта Африканска чума по свинете, след последните два такива, констатирани на 21 Ноември 2019 г.

 

Това обяви по време на заседание на Областната епизоотична комисия д-р Емил Гъгнев от ОДБХ – Кюстендил. Заседанието бе водено от заместник областният управител д-р Матей Попниколов, присъства и другият заместник Райчо Цветин.

Пред комисията д-р Гъгнев направи доклад, като поясни, че ежеседмично се изпращат проби на отстреляни диви свине.

"От последните проби резултатите бяха готови вчера. Имаме 106 отстреляни диви свине от последната седмица, като всички резултати са отрицателни. Общо от началото на ловния сезон до момента са изпратени за изследване 650 проби, като само две бяха положителни“, обясни г-р Гъгнев.

заседание на Областна епизоотична комисия

Стана ясно, че няма и сигнали за заболели домашни свине. Мерките продължават да се изпълняват така, както са наложени със заповед на областния управител на Кюстендил Виктор Янев.

Стопаните, отглеждащи свине в задните си дворове и лични стопанства, който към сегашния момент са си заклали животните заради опастността от Африканска чума по свинете, ще могат отново да отглеждат свине, но след 1 Септември 2020 година. Всички собственици, които желаят да отглеждат свине, през периода от 1 януари до 1 септември 2020 г., трябва да започнат процедури по регистрация на животновъдните си обекти по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Обектите трябва да отговарят на мерките за биосигурност, за да бъдат регистрирани. През този период собствениците трябва да си изградят подходящи помещения, да имат готовност да регистрират животновъдните обекти и едва тогава да закупят свине.

"Това е механизмът и стратегията, които трябва да се приложат, за да можем да се справим с това заболяване в близките няколко години“, обясни д-р Гъгнев.

В личните стопанства ще могат да се отглеждат до 3 бр. свине за угояване, с изключение на свине майки, които ще се отглеждат в регистрирани семейни ферми.