На 6 Декември 2019 г. в Интер Експо Център гр. София се проведе конференция на тема "20 години Център за развитие на човешките ресурси – "Еразъм+“.

Събитието бе организирано от ЦРЧР, в качеството му на Национална агенция по Програма "Еразъм+“ и Програма "Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия.

На официалната церемония бяха наградени най-добрите 40 проекта. Председателят на читалище "Братство 1869“ Иван Андонов бе награден от заместник министъра на младежта и спорта г-н Николай Павлов с плакет и сертификат за цялостно и качествено изпълнение на проект "Европейска доброволческа служба – академия за живота“. По него двама македонски младежи подпомагаха работата на читалището в продължение на шест месеца и живяха в гр. Кюстендил.

Официални гости на конференцията бяха еврокомисарят г-жа Мария Габриел, г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев, министър на младежта и спорта, г-жа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, проф. Любен Тотев, председател на съвета на ректорите, г-жа Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за образование и обучение и др.