Вече започна приемът на заявления в сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. Комисар Е. Стамболийски изпрати писма до кметовете на по-малките общини в областта с молба съдействие както от тяхна страна, така и от страна на кметовете и кметски наместници по места да бъдат уведомени жителите им за тази възможност, която ще им спести време и средства.

  • 1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.
  • 2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко от звената:
  • -сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил
  • -звено БДС в Районно управление град Дупница;
  • - звено БДС в Районно управление град Бобов дол;
  • -звено БДС в Районно управление град Рила.
  • 3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .
  • 4.Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил, има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посети отделни населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години, ще бъдат издавани безсрочни лични карти.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор "Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил