Наказание за турски гражданин: 3 години „Лишаване от свобода“, с 5- годишен изпитателен срок, „Глоба“ в размер на 20 000 лв. и отнемане в полза на държавата на товарна композиция с контрабандни тухли, постанови Окръжен съд- Кюстендил

Окръжен съд- Кюстендил одобри споразумение, с което турският гражданин Мехмет Б. получи наказание 3 години „лишаване от свобода“, с 5- годишен изпитателен срок и „Глоба“ в размер на 20 000 лв.

Съдът постанови още: Отнема в полза на държавата предметът на контрабандата - осемнадесет броя палета, съдържащи 1 296 броя тухли и превозното средство, послужило за пренасянето на стоката - товарна композиция, състояща се от влекач марка „Даф" и полуремарке. Наложен е и запор върху 55 банкноти от по 100 евро, които са веществени доказателства по делото, които остават на разположение за изпълнение на наказанието- „Глоба“, в размер на 20 000 лв.

Обвиняемият, който е неосъждан се призна за виновен, в това, че на 30.09.2019 г. е пренесъл през държавната граница - ГКПП Капитан Андреево, от Република Турция в Република България, с товарна композиция, състояща се от влекач марка „Даф" и полуремарке, 1400 бутилки, съдържащи - тетрафлуороетан, пентафлуороетан, дифлуорометан и трифлуороетан. Всички на обща стойност 633 000 лв. В нарушение на установения ред (Конвенция за общ транзитен режим ), на неустановена дата, във времето от 30.09.2019 г. до 02.10.2019 г. е разтоварил посочената стока на територията на Република България, поради което и на основание чл. 242а от НК го ОСЪЖДА на 1 година „лишаване от свобода“ и „ГЛОБА“ в размер на 50 000 лв.

снимка: Кюстендил Инфо

Съдът, под председателството на съдия Пенка Братанова признава подсъдимия Мехмет Б. за ВИНОВЕН и в това, че на 02.10.2019 г., около 11:00 часа, на ГКПП Гюешево, със същата товарна композиция е направил опит да пренесе 1 296 броя тухли, на обща стойност 1 866,24 лв., през границата на страната, от Република България в Република Северна Македония, без знанието и разрешението на митниците, като това е извършено чрез използване на документи с невярно съдържание - транзитна декларация за стока - тетрафлуороетан, с фактура за стока "Trailer Air Tube", поради което и на основание чл. 242, ал. 1, б. "б" във връзка с чл. 18, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на 3 години „лишаване от свобода“ и „ГЛОБА“ в размер на 20 000 лв.

На основание чл.23, ал.1 от НК, Окръжен съд- Кюстендил налага най-тежкото от така определените наказания, а именно „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и „ГЛОБА“ в размер на 20 000 лв. На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за срок от 5 години.

Съдът приспада времето, през което Мехмет Бозкурт е бил задържан с мярка за неотклонение, считано от 02.10.2019 г. – 28.11.2019 г.

На основание чл. 242, ал.7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предметът на контрабандата - осемнадесет броя палета, съдържащи 1 296 броя тухли.

На основание чл. 242а, изр.2 от НК ОТНЕМА превозното средство, послужило за пренасянето на стоката - товарна композиция, състояща се от влекач марка „Даф", и полуремарке марка „Шмиц", заедно с контактен ключ и талони на МПС, намиращи се на Митнически пункт Гюешево.

Веществените доказателства: 55 броя банкноти, с номинал на всяка от по 100 евро, представляващи парична сума от 5500 евро, по отношение на които по реда на чл. 72, ал. 1 НПК е наложена обезпечителна мярка „запор", остават на разположение за изпълнение на наложеното наказание „глоба".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.