Всички собственици, които отглеждат свине в личните си стопанства за лични нужди, с изключение на фермите от семеен тип регистрирани по чл. 137 трябва да заколят свинете си в седем дневен срок, реши Областната епизоотична комисия в Кюстендил!

Близо 2 часа при закрити врати заседава извънредната Областна епизоотична комисия, свикана от областния управител Виктор Янев заради положителните проби за Африканска чума по свинете в две диви прасета отстреляни миналата седмица в районите на селата Долна Козница и Страдалово, община Невестино. Общо 13 са убитите диви свине, 2 от които са заразени с вируса.

"За зла участ и за съжаление и в кюстендилска област имаме вече огнища на болестта Африканска чума по свинете, само че не по питомните свине, а по дивите свине. Току-що пристигна заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за това какви действия трябва да предприемат от Регионална Дирекция по Горите, епизоотичните комисии, както на областно, така и на общинско ниво и мерките, които трябва да бъдат наложени са съгласно заповед на министъра на Земеделието храните и горите. Определени са зоните, в които ще бъдат приложени по-специалните мерки. За успокоение на ловците, лов няма да има само в зона А, която е с радиус 3 километра. В останалите зони ще има лов но с мерки за биосигурност и търсене на трупове на диви свине. Да успокоим обществеността, това което очаквахме дълго време се случи, важното е че е дошло и времето, така че спокойно тези стопани, които отглеждат домашни свине могат да пристъпят към свинекол, за да не се наложи принудително да бъдат евтаназирани." обясни областния управител Виктор Янев и допълни, че предстои издаването на заповед с която да свика общинските епизоотични комисии.

Контрола в определените зони ще бъде осъществяван от служителите на Държавните Горски Стопанства и лесничейства. Експертите от Областна Дирекция по Безопасност на Храните ще осъществяват контрол по отношение на спазването на биосигурността в зона А.

"Спешно на първо време под наш контрол ще изземем месото на отстреляните диви свине, два броя трупа, които се намират при ловците на съхранение. Ще бъде обезвредено месото от отстреляните диви свине, ще бъде извършена дезинфекция и ще бъдат предприети необходимите мерки за да не се допусне разпространение на вируса от тези два броя трупа на отстреляни диви свине. Що се касае до домашните свине, взето е решение на областната епизоотична комисия, тези стопани които не си заклаха свинете и продължават да ги отглеждат в личните си стопанства, да пристъпят към незабавно клане в рамките на 7 дни." обясни д-р Емил Гъгнев експерт в Областна Дирекция по Безопасност на Храните.

1246 домашни свине в Кюстендилска област бяха заклани от стопаните си превантивно. Сега предстои и другите около 2 000 свине да бъдат убити.

Така се слага "края" на отглеждането на прасета за лични нужди в стопанства тип "заден двор". С настъпването на 2020 год. влизат в сила по-сериозни мерки за биосигурност, който реално ще сведат до минимум броя на личните стопанства. Мерките включват намаляване бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три, като предназначението на животните ще бъде само за угояване. В тези обекти е необходимо да обособят ограждения за биологична сигурност, да се осигури постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор, да се обособи място или съоръжение за дезинфекция. Новите мерки ще доведат до невъзможност малките стопани да отглеждат прасета за лични нужди или до масово неспазване на законодателството.