В административен съд е подадена жалба против решението на ОИК Кюстендил, с което са обявени избраните общински съветници в Общински съвет Кюстендил

Административно дело № 531/2019 г. в Административен съд – Кюстендил е образувано по жалба на инж. ИВАН ПОРФИРОВ МИШКОВ като кандидат за общински съветник от листата на МК „Движение заедно за промяна“ срещу Решение № 216/29.10.2019г. на ОИК – Кюстендил относно обявените за избрани общински съветници в община Кюстендил.

фотограф: Ярослав Ставрев - Студио Видеограф

Съдът служебно е констатирал, че по идентични с настоящата жалба са образувани и съединени следните дела:
Адм. дело № 535/2019 г. по жалба от ГЪЛЪБИНА ИЛИЕВА ТОМОВА като кандидат за общински съветник от листата на МК „Движение заедно за промяна“ срещу оспореното решение на ОИК – Кюстендил;
Адм. дело № 537/2019 г. по жалба от  КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, подадена от пълномощника Росен Раденков Димитров по пълномощно от председателя на НС на БСП Корнелия Петрова Нинова срещу оспореното решение на ОИК – Кюстендил;
Адм. дело № 538/2019 г. по жалба от МК ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА, подадена от председателя Младен Стоянов Ризов срещу оспореното решение на ОИК – Кюстендил;
Адм. дело № 539/2019 г. по жалба на РАЛИЦА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА като кандидат за общински съветник от МК „Глас народен“ /ПП МИР, Християндемократическа партия на България, партия Глас народен/ с представител Кирил Йорданов Станчев срещу оспореното решение на ОИК – Кюстендил.

Административно дело № 531/2019 год. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18 Ноември 2019 г. от 09:00 часа.