Слаб интерес към информационно-разяснителната кампания организирана от Община Кюстендил относно предстоящото обновяване на Колушко дере. Освен представители на общинската администрация и журналисти на срещата присъстваха граждани броящи се на пръстите на една ръка.

Проекта "Създаване на привлекателна градска среда в община Кюстендил" по който ще се обнови "Колушко дере" разположено между средновековната църква "Свети Георги" и река Банщица има за цел да създаде привлекателна градска среда и да подобри физическата и жизнената среда. Финансирането на дейностите е благодарение на реализирана икономия при провеждане на обществени поръчки при реализирането на проекти част от инвестиционната програма на Община Кюстендил. В рамките на програмата бяха заложени и одобрени седем проекта за изпълнение, от който шест са вече приключени, а на седмият се уточняват финансовите параметри.

"Във връзка с реализираната икономия и възможността, която управляващия орган предоставя на Община Кюстендил за изменение и допълване на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие е направено предложението за Колушко дере. Ресурса, който е икономисан при изпълнението на инвестиционната програма е достатъчен реновирането да бъде напълно реализирано." казаха от Община Кюстендил.

Общата площ, която ще бъде обновена е близо 16 декара. Ще се създадат нови тревни площи, а съществуващите ще бъдат обновени. Предвижда се изграждане на нова пешеходна алейна мрежа, която ще бъде отделена от съществуващата велоалея с цел избягване на конфликтни точки между пешеходци и велосипедисти. Също така ще има нова детска площадка, зони за спорт оборудвани с маси за тенис и шахматно игрище. В парка на Колушко дере ще бъдат разположени множество места за отдих с пейки, беседки и перголи. Предвижда се изграждане на видеонаблюдение, осветление и поливна система за цялата площ.