Служители на РДПБЗН – Кюстендил, провеждат срещи с възрастни хора, за да обсъдят въпроси на превенцията на пожарите в бита през зимния сезон.

Главен инспектор Пламен Янев – началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“, и инспектор Румен Павлов от РДПБЗН запознават възрастните хора с правилата за пожарна безопасност при експлоатация на електрически отоплителни уреди и уреди на твърдо гориво за осигуряване безопасността на техния живот и дом.

Първите срещи бяха в края на миналата седмица с възрастни хора от Рила и Бобошево. Те се е се състояха в Дневния център за стари хора в гр. Рила и в гр. Бобошево. На тези срещи присъстваха и началникът на отдел в ДСП - Бобошево, Гергина Янева и управителят на Дневния център за стари хора – Рила, Йорданка Мазникова.

Служителите на РДПБЗН ще продължат срещите с възрастни хора в Кюстендилска област, като ще разчитат на съдействието на дирекциите „Социално подпомагане“ , клубовете на пенсионера, читалищата.

Представителите на тази възрастова група ще бъдат запознавани с основните причини за възникване на пожари в домовете през зимата. Ще бъдат припомняни основните правила за пожарна безопасност, най-често допусканите грешки и препоръки за правилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди с различни източници на енергия.