В началото на отоплителния сезон РДПБЗН – Кюстендил, напомня основните правила за безопасно ползване на отоплителните уреди - на твърдо гориво и на електричество.

През миналия отоплителен сезон в Кюстендилска област са възникнали 62 пожара в битовата сфера, 11 от тях са нанесли материални загуби, пострадал е 1 човек, 2-ма са загинали. Най-често причина за тези пожари са самозапалване, строителна неизправност и неправилно ползване на отоплителните уреди.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане – това е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Не допускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.

Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50 см и 25 см встрани, с борд 1см.

Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.

Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.

Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.

Ревизирайте комините, които ще експлоатирате през зимата, те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.

Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. горими и леснозапалими материали.

 

ВНИМАНИЕ!

Ако не сте почистили комина, почистете комина и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!

Ако вече се отоплявате и не сте го направили:

НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките до Вас хора.