Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

Официалната промоция на двете еко песни, създадени по проекта „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се реализира по програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Македония, ще бъде по време на Трансграничен панаир за насърчаване знанията на децата за околната среда и "зелените" инициативи- „Еко забава за деца Струмица- Кюстендил”, който ще се проведе в Струмица на 05.06.2018 г.
Деца от Детска градина „Детска радост”- Струмица и Детска градина „Първи юни” в Кюстендил подготвят музикална програма и ще рецитират стихове на екологична тематика, като демонстрират наученото за опазванто на околната среда и природните ресурси.

 
 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.