top-a

Уникален код за достъп на пациента ще проследява здравния статус от 2008 година насам. Персоналният идентификатор се получава срещу лична карта, която се представя в Районната здравноосигурителна каса в Кюстендил. Издаването на кода е безплатно, а времето за което се прави е в рамките на две минути.

"Идеята на този код е пациентът да е наясно какви манипулации са му правени в дадено болнично заведение. Целта е по-голям контрол от страна на средствата, които той плаща като здравни вноски. Така кодът ще позволява пациентът да се информира къде са отишли парите му", коментира директорът на РЗОК д-р Сашо Котев.

Перосналният код ще даде възможност на пациентите при възникнали съмнения да сигнализира с жалба, писмо или уведомление съответната РЗОК.

"Подобно нещо съм чула, че действа в Германия и Чехия. Мисля, че издаването на такъв код е нещо положително, както за младите, така и за по-възрастните. Той ще дава възможност линчият лекар да види какво лечение е провеждано", коментира Николина Георгиева.

"Преди четири дни отидох да получа този код от касата, като разбрах какво предлага, се отказах, не ми трябва. Оказа се, че той показва, че съм бил в болница, но не и какви манипулации ми са направени от един кардиолог например", коментира Васил Георгиев.

Как кодът ще сработи, това ще покаже времето. Все още напливът към тази услуга не е сред очакваните. По-възрастните дори са скептични, техните предложения са кодът да дава повече информация като медицинско досие.

 

 

 

 

footer