Лятото означава ваканция с дълги и безгрижни дни. Когато времето е топло и децата не са на училище, те прекарват повече време навън. Едни от любимите им занимания в междублоковите пространства и в парковете са да карат ролери, тротинетки и скейтборди. Това е не само забавно, но и полезно, защото помага на подрастващите да развият чувство за баланс и координация и допринася за гъвкавостта им.

Важно е обаче изделията да бъдат безопасни, както и да се експлоатират и поддържат съобразно дадените от производителя указания. В противен случай може да се стигне до нараняване, а дори и до по-тежки инциденти. Европейската система за обмен на информация за опасни стоки на територията на Общността RAPEX отчита, че през миналата година рискът от нараняване изпреварва дори химическия и с дял от 25% излиза на първо място сред всички останали, които застрашават потребителите при употребата на неотговарящи на утвърдените стандарти продукти. Същевременно, по данни на организацията с нестопанска цел SAFEKIDS, всяка година близо един милион деца по света загиват от нараняване и почти всяка от тези трагедии може да бъде предотвратена.

 

Затова е от значение при покупката на подобни артикули родителите да обърнат внимание на няколко основни момента. Преди всичко – на опаковката и върху самото изделие трябва да е посочен номерът на стандарта за безопасност.

Това гарантира, че при изработката са спазени всички изисквания, както по отношение на вложените материали, така и на конструкцията с цел да се сведат до минимум рисковете при употреба. Задължителна е и информацията за максимално допустимото тегло на ползвателя на продукта. Скейтбордите и ролковите кънки, например, са два класа: Клас А (за тегло от 20 kg до 100 kg) и Клас В (за тегло от 20 kg до 50 kg). Тротинетките за лица от 20 kg до 50 kg са два вида – класифицирани като играчки за домашна употреба и като спортно оборудване за каране по обществени пътища и пътеки.

Част от задължителната информация е името на производителя или вносителя, както и търговската марка. Идеята е потребителят да бъде наясно от кого купува и най-важното – кой носи отговорността за качеството и безопасността на продукта. Необходимо е да има и препоръка за използване на защитна екипировка.

Има някои външни белези, по които лесно може да се установи дали един скейтборд например би представлявал опасност за потребителя. Ако горната повърхност на дъската не е покрита с предотвратяващ подхлъзване материал или над нея има издадени части, рискът от инцидент е значителен. Предпоставка за произшествие биха били и остри ъгли и ръбове. Според стандартите за безопасност външната линия на дъската трябва да е със заоблени ръбове с минимален радиус от 10 mm. Освен това е задължително всички краища на скейтборда, които влизат в контакт с тялото при каране, да са безопасни и оформени така, че да не причиняват наранявания.

 

Скейтбордите, ролерите и тротинетките трябва да бъдат придружени с инструкции за употреба.

Те следва да информират потребителя за правилните техники за управление и спиране, както и за това, че може да се кара само по плоски, чисти и сухи повърхности и задължително с предпазни средства за коленете, лактите и главата. Трябва да се акцентира и върху необходимостта от регулярна проверка относно това дали всички съединителни елементи са здраво закрепени и не са счупени. Важно още е да има предупреждения за евентуално ограничаване на употребата с оглед изискванията за безопасност на пътя.

 

Задължителни са указания за сервиз и поддръжка.

Контролните органи следят на пазара да се предлагат само безопасни продукти, придружени със задължителната информация за правилна употреба и поддръжка. По отношение на скейтбордите, ролерите и тротинетките за лица над 20 kg проверките се извършват от Комисията за защита на потребителите. Тези за деца под 20 kg се квалифицират като играчки и за тях компетенциите са на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. При установяване на несъответствие стоките се изтеглят от пазара, в случай че не е било спряно разпространението им още преди да попаднат в търговската мрежа. Издава се и заповед за забрана повторното им пускане на пазара.

 

Когато сте сигурни, че сте закупили за детето си безопасен скейтборд, тротинетка или ролер, е важно да спазвате стриктно дадените от производителя указания за употребата и поддръжката. Полезно е да имате предвид и някои основни съвети за безопасност на експертите.

 

  • Задължително децата трябва да бъдат с каска, предпазители за китките, лактите и коленете. Предложете им сами да ги изберат, за да ги носят с удоволствие!

  • Гладките повърхности без пукнатини и дупки са най-безопасни. Рисковано е карането в близост до трафика и много наранявания се случват именно на улицата.

  • Препоръчително е да се кара през деня и при добро време, тъй като тогава има по-голяма видимост за всички участници в движението и съответно рискът от възникването на инцидент е по-малък.

  • Важно е децата да не бъдат оставяни без надзор от възрастен, докато карат. Имайте предвид, че повечето деца до 6-годишна възраст нямат добре развито чувство за координация.

  • Трябва да сте наясно с уменията на детето, преди да го насърчите да кара тротинетка, кънки или скейтборд.

  • Защитното оборудване, инструкциите и обучението намаляват вероятността от нараняване.

  •