Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

"Еко" детски площадки ще има в 3- те сгради на ДГ „Първи юни”, основната сграда в кв. „Запад” и сградите „Зорница” и в село Соволяно. Те са по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“. Трите детски площадки, намиращи се в трите сгради ще бъдат ремонтирани с еко материали.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.