Навигация

Новини Кюстендил

Втора проверка за тази година на водоемите, собственост на община Кюстендил извършиха екип от специалисти от РИОСВ, Басейнова Дирекция, РДПБЗН, община Кюстендил и областна администрация. Проверката се прави след заповед на областния управител Виктор Янев. Проблемни за община Кюстендил са основно два микроязовира - в кв. Въртешево и в село Граница. Вместимостта на този в кв. Въртешево е 42 000 кубически метра. При предходната проверка там са направени предписания за орязване на няколко дървета, както и да ремонт на изпускателя.

Междуведомствената комисия провери и преливника на микроязовира в района. Предстои да бъде изготвен цялостен протокол с констатации от извършената проверка. 
На язовира е поставена и контролно-измервателна система, с която се наблюдава нивото на водата. При достигане на червената точка, която се счита за критична, трябва да се предприеме незабавно изпускане на язовира. 
Проверката цели да установи техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните обекти. Всеки един от ресорните специалисти ще си даде препоръките за уязвимите участъци. Към момента нивото на водата не е критично и не представлява опасност за жителите в района

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф