Епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците на територията на област Кюстендил е благоприятна. В ОДБХ - Кюстендил не са постъпвали сигнали от граждани и ветеринарни лекари за случаи на съмнение или заболяване при домашни и диви птици. Това обясниха от ОДБХ по време на заседание на Областната епизоотична комисия в Кюстендил. Поради усложнената обстановка и възникналите в страната огнища обаче, Комисията прие превантивни мерки срещу разпространението на болестта по птиците. 

С цел предотвратяване на появата и разпространението на заболяването Инфлуенца по птиците на заседанието на Епизоотичната комисия бяха приети следните решения: 

1. Кметовете на общини да информират жителите на общината за усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците и за забраната за провеждане на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на общините. 

2. Кметовете и кметските наместници на населените места, със съдействието на органите на МВР, да контролират за спазване на наложената забрана за провеждане на пазари и изложби на птици и свине. 

3. Кметовете и кметските наместници на населените места да информират гражданите, които отглеждат домашни и декоративни птици:
- да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане;
- да хранят птиците в помещенията за отглеждане, като по този начин не допускат контакт с птици, живеещи в дивата природа;
- да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
- да уведомят незабавно кмета на населеното място при съмнение за заболяване или смъртност при птиците, или на телефони: 078550630; 078550631; 078550634; 0882469006. 
 
От ОДБХ информираха Комисията, че на територията на област Кюстендил са регистрирани 10 животновъдни обекта – индустриални ферми за кокошки – носачки. През месец април 2024 г. фермите са инспектирани от инспектори от ОДБХ - Кюстендил по отношение на изискванията за биосигурност на обектите. На собствениците са връчени предписания, съдържащи указания, дадени от изпълнителния директор на БАБХ.