Районен съд – Дупница и Районен съд – Кюстендил са наложили наказания на 35- ма водачи на МПС, управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества, за времето от 04.08.2023 г., когато влязоха в сила последните промени в НК до момента. От тях: 21 са приключилите дела в РС – Дупница и 14 в РС – Кюстендил. 

С определения на съда са отнети 16 автомобила, на основание новия текст в НК - чл. 343б, ал. 5, с оглед събраните доказателства, че процесното МПС е собственост на подсъдимия, извършител на престъплението – управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества. По други 14 дела, съдът е присъдил, подсъдимият да плати левовата равностойност на МПС послужило за престъплението, доколкото то не е негова собственост. Когато моторното превозно средство е съпружеска имуществена собственост, съдът в Кюстендил присъжда ½ отнемане на автомобила и заплащане на левовата равностойност за останалата ½ собственост.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ са получили 4 водачи на МПС, в повечето случаи за повторно управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества и по едно от делата за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред. Останалите водачи са получили условни наказания „лишаване от свобода“, с изпитателен срок от по 3 години. По част от делата, съдът е наложил на водачите на МПС и наказание „глоба“, в размер от 200- 500 лв. На подсъдимите, които са правоспособни водачи, съдът налага и наказание „лишаване от право на управление на МПС“ за определен срок от време, като по някои от делата той е над 1 година.