Депутатът от ГЕРБ - СДС Христо Терзийски проведе приемен ден с жители на община Кюстендил и съседните населени места. На вниманието на народния
представител бяха поставени казуси, свързани със социални теми и битови проблеми.

За забавяне на документи от страна на институция алармира гражданин. Терзийски пое ангажимент да проучи въпроса и да даде обратна връзка.

“Институциите трябва да са обърнати към хората, не да създават спънки, а да улесняват максимално гражданите”, коментира народният избраник.

По време на приемния ден активни граждани обсъдиха с депутата актуалната политическа обстановка в страната и нормотворческата дейност на
Народното събрание. Терзийски внесе яснота по интересуващите ги законови промени и обясни, че само преди седмица ГЕРБ - СДС подкрепи отпадането
на таксите за обучение на студентите.

”Това важи за студентите в бакалавърските, магистърските и докторантските програми държавна поръчка. Разходите за обучение ще се осигуряват от държавата”, заяви народният избраник от 10 МИР - Кюстендил.

По-рано същият ден Христо Терзийски, заедно със своите колеги Радослава
Чеканска и Даниел Александров, проведоха приемен ден и в община Дупница.