Общински съвет Кюстендил със свое решение избра Светослав Василев за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил. На заседанието бяха определени и 13 кметски наместници, които да изпълняват длъжността кмет на кметство, за времето от края на мандат 2019/2023, до началото на полагането на клетвата от новите общински съветници.

Общинските съветници решиха изпълняващия длъжността кмет на Община Кюстендил да получи 500 лева допълнително възнаграждение, а кметските наместници, които ще бъдат кметове на кметства по 400 лева.