Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!