Основните училища в Кюстендил ще открият новата учебна година с ЕкоЛогична инициатива, която е по идея на Евгени Серафимов и е подкрепена както от Община Кюстендил, така и от всички директори на училища.

"С тази акция ние започваме едно практическо екологично възпитание на нашите деца и от там надявайки се на кюстендилските семейства. Правим една обратна педагогика - да възпитаме децата, който да възпитат родителите, че пластмасовата бутилка не трябва да отиде в общият отпадък." сподели Евгени Серафимов.

По думите му идеята датира от миналата учебна година, когато той като класен ръководител експериментира като изисква всеки един от учениците да донесе поне една пластмасова бутилка в час на класният. Така само за месец и половина класът събира "планина от пластмаса", която е предадена за преработка, а учениците са спечелили 10 лв.

"Изключително признателен съм за този пример. Подкрепата я имат. В началото на октомври ще имат необходимите съоръжения, които ще бъдат разположение на определените от училищата места и с началото на месеца - чисто училище, чист град, чист свят. Вместо да ги гледаме по поляните, пластмасовите бутилки ще бъдат в контейнерите. Събраните средства не изгледат значително, но резултата ще бъде изключителен и ще последват много други инициативи" коментира кметът Паунов.

Във всяко училище ще бъдат разположени специални контейнери, който със съдействието на Община Кюстендил ще бъдат извозвани за предаване. Със спечелените пари училищата ще закупуват консумативи необходими за подобряване не учебния процес.