Обвиняем в държане на високорискови наркотични вещества – хероин се призна за виновен пред Районен съд – Кюстендил и ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „общ“. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата. Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова привежда в изпълнение и условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, по присъди от началото на 2023 година.

24- годишният Д. Кирилов се призна за виновен в това, че на 04.05.2023 г., в сградата на РУ Кюстендил, участък „Изток“, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал в себе си / в 2 обекта / високорисково наркотично вещество - хероин, с общо тегло 0, 091 грама, на обща стойност 8, 19 лв.

Определението, с което РС – Кюстендил налага на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца е окончателно и не подлежи на обжалване.

По отношение на подсъдимия Д. Кирилов са влезли в законна сила две отделни присъди, по описа на РС – Кюстендил, през месеците март и април, с които са му наложени условни наказания „лишаване от свобода“, изпълнението на които е отложено за срок от 3 години. Присъдите се намират в условията на съвкупност една спрямо друга и настоящето деяние е извършено в изпитателния срок на всяка една от тях, съдът следва при условията на чл. 25 от НК да определи едно общо най- тежко наказание измежду тези две наказания, а именно това се явява - „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца. Доколкото се касае за две тежки престъпления, съдът определя, че така определеното общо наказание не следва да бъде отлагано за изпитателен срок, а да се търпи ефективно, при първоначален режим на изтърпяване „общ“. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.