Учението бе проведено под ръководството на Щаба на Регионалната дирекция ПБЗН и директора й комисар Св. Георгиев

Темата на учението бе: Възникнал пожар на сцената на Общинския драматичен театър.

След проведените действия по проучване на сградата, гасителни и обезопасителни дейности, опазващи живота на присъстващи в сградата лица, ръководителите на учението от РДПБЗН оцениха действията на екипите като професионални, съобразени със спецификата на сградата и заетите в нея лица и съобразителни по отношение на опазване на имущество, така че да бъдат предотвратени щети.