Централната избирателна комисия със свое решение приема условия и ред за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:

1. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола се извършва във всички избирателни секции с изключение на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора, местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола, се публикуват на интернет страниците на ЦИК и РИК.

2. Техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането се извършва от Министерския съвет.

3. Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на СИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали по реда на чл. 215 ИК.

4. Във всяка избирателна секция по т. 1 се осигурява излъчване онлайн в интернет на картина и звук, както и видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването.

5. Излъчването и записването се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване на протокола на секционната избирателна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

6. Министерски съвет осигурява системата за видеонаблюдение и видеозаписване, която се проектира, създава и поддържа по начин, който:

- осигурява в реално време публичен достъп на място, различно от интернет страницата на ЦИК, на всеки гражданин на територията на страната до наблюдение чрез картина и звук на преброяването на гласовете и съставянето на протокола на секционната избирателна комисия;

- осигурява високо ниво на защита от кибератаки и компрометиране на процеса на видеозаснемане, като устройствата, използвани за видеонаблюдението и заснемането, нямат други рискови функции, например допълнителен софтуер;

- използва устройства със звук и резолюция, позволяваща разчитането (разпознаването) на номерата в хартиената бюлетина и в бюлетината от машинното гласуване, както и начина по който е гласувано;

- позволява запис на произведеното видеонаблюдение върху технически носител.

7. След подписване на протокола на СИК и изключване на  устройството за видеонаблюдение, СИК опакова устройството и техническия носител на видеозаписа и го предава на РИК.

8. Районната избирателна комисия предава на ЦИК техническите носители на записите от  видеонаблюдението. Записите се публикуват на място, определено с решение на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.