В рамките на Информационната кампания за превенция на телефонните измами ГД „Национална полиция“ – издаде дипляни с полезни съвети за гражданите. В Кюстендилска област те ще бъдат разпространени от мобилните полицейски групи, които осъществяват срещи с гражданите в малките и отдалечени населени места.

Със съдействието на кметовете и кметските наместници населението ще бъде запознато с най-често ползваните сюжети от измамниците за осъществяване на престъпните деяния. Служителите ще поговорят с населението как да не става жертва на измама, как да не губи с много труд и лишения спестяванията си.

И най-важното: Искат ли пари по телефона, както и да са се представили обаждащите се – полицаи, лекари, прокурори, доставчици на награди, това е измама. Най-логичното поведение е: Затворете телефона, убедете се, че разговорът е прекъснат. Обадете се на телефон 112. Той се избира безплатно и от мобилните, и от аналоговите телефони!