Ремонтните дейности по джамията са поверени на фирма "Рила" и трябва да бъдат извършени за 45 календарни дни.

Ремонта включва прилагане на аварийни мерки – аварийно укрепване на минаре и аркада предверие на джамия „Фатих Мехмед“ гр. Кюстендил

Общата стойност е 210 053.50лв.