Окръжен съд – Кюстендил призна подсъдимия В. Г. / на 47 години, от гр. Кюстендил, неосъждан / за виновен в това, че през периода от 27.02.2019 г. до 09.05.2020 г. е държал повече от три археологически обекти – 32 броя археологически обекти, по смисъла на Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години и „глоба“ в размер на 3 000 лв.

Общата стойност на всички 32 броя предмети - културни ценности, попадащи под действието на ЗКН възлиза на 357.00 лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата. Подсъдимият е осъден да плати и разноски по делото, в размер на над 1100 лв.

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва, пред Софийски апелативен съд в 15 - дневен срок, считано от днес.