Без предварително записване по телефона ще се извършват имунизациите срещу COVID-19, съобщи директорът на РЗИ-Кюстендил д-р Златко Величков. До момента ваксинацията се извършваше след предварително записване на час. 

Двата кабинета са ситуирани в Кюстендил и Дупница – в сградите на РЗИ. В Кюстендил имунизационният кабинет се намира в кв „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, тел.0896730220, а имунизациите без предварително записване се извършват от днес /10.08.2022 г./. В Дупница кабинетът е на ул. „Велико Търново”  №1, тел. 0886560481, като имунизациите без записване ще се извършват от утре /11.08.2022 г./. Работното време и на двата кабинета е от понеделник до петък, от 10 до 15 ч. 

Имунизациите на деца на възраст 5 – 11 години, ще се извършват в МБАЛ “Д-Р Никола Василиев” АД-гр. Кюстендил, площад „17-Януари“ 1, в приемно–консултативен кабинет към детско отделение. Ваксинациите ще се извършват  с предварително записване на тел: 0898590574.  Работното време на кабинета е от понеделник до петък,  от 11:00ч. до 12:00ч.

Имунизации ще се извършват и от общопрактикуващите лекари. 

Мобилни екипи на РЗИ-Кюстендил ще осигурят възможност за ваксинация срещу COVID-19 на лица, които са трудноподвижни или живеят в труднодостъпни райони. За създадената организация РЗИ днес изпрати писмо до кметовете на общини в Кюстендилска област. Мобилните екипи ще провеждат ваксинациите при създадена организация от страна на органите на местната власт, предварително съгласувана с РЗИ-Кюстендил. За целта е необходимо ежеседмично, от понеделник до сряда, местните власти да подават заявка и списък на лицата, които желаят да бъдат имунизирани, както и предпочитания вид ваксина. 

Днес директорът на РЗИ-Кюстендил д-р Златко Величков отмени заповедта си от 21.07.2022 г., за налагане на противоепидемични мерки на територията на областта. В сила остава заповедта на министъра на здравеопазването, която е със срок на действие 11.08.2022 г.-18.08.2022 г.. На практика в Кюстендилска област няма да има промяна в противоепидемичните мерки, защото мерките в заповедта на министъра на здравеопазването са действащите и към момента в Кюстендилска област – защитните маски са задължителни за всички лица, които се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, както и в сградите на РЗИ-Кюстендил и РЗОК-Кюстендил. 

В заповедта на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев  е посочено още, че работодателите и органите по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.

В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.  Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора, е необходимо да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

Заповедта на министъра на здравеопазването цели уеднаквяване на мерките в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19.