Във връзка с повишаването на популацията на бълхите, на 03.08.2022г. след 21:30 ч. община Кюстендил ще извърши летни дезинсекционни мероприятия в град Кюстендил .

Обработката ще се осъществи, с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари, дървесни вредители и др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.

ДДД-Кюстендил ЕООД ще третира площите с препарат Айкън 10 СК, на който карантинния срок е 24 часа. От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях.