На 8.06.2022 г. Емилия Лисичкова, председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА, награди с плакет, грамота и специална селекция книги читалище „Пробуда-1919” с. Копиловци за инициативата "Рождество Христово - Божич". 

Целта на инициативата бе утвърждаване и надграждане на вече създадения модел на работа в НЧ "Пробуда - 1919" за осигуряване на благоприятна среда за детско развитие и по-добър достъп до културни изяви. 

Инициативата е подкрепена от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в община Кюстендил през 2021 г. с приоритетна област „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил".

Читалището в село Копиловци получи и грамота „Наследство БГ", присъдена от СУ „Климент Охридски".